Блог

Овде може да најдете занимливи но и корисни информации и совети за вашето тело и здравје.

Совети

За вашето здравје.

Физиотерапевтот не е само масер

/
Физиотерапијата е гранка на медицината.…

Сауната и нејзините придобивки

/
Сауната ќе Ви помогне да се ослободите…

Горен и долен крстосан синдром

/
Дејности што го предизвикуваат ова…

Кинезитерапија

/
Овој назив е сложенка од зборовите…

Ароматерапија

/
Со вдишувањето на ароматичните масла…